Mit tesz a mentálhigiénés szakember?

  • A mentálhigiénés szakember NEM pszichológus. Természetesen tanult pszichológiával kapcsolatos dolgokat, de nem azért, hogy diagnózist állítson fel.
  • Eszköze a segítő beszélgetés, amelynek középpontjában a klienssel kialakított bensőséges kapcsolat áll.
  • Ebben a kapcsolatban a kliens biztonságra, elfogadásra, megértésre és támogatásra számíthat.
  • A konzultáció során egy, a kliens által hozott problémát beszélnek meg, majd közösen keresnek megoldást a problémára.
  • A kliens a problémáját “saját erejéből” oldja meg, vagyis nem tanácsokat kap, hanem a segítővel való beszélgetés során felfedezi a benne rejlő erőforrásokat.
  • A segítő “a szavakban kifejezett és az emögött rejlő érzéseket próbálja visszatükrözni, hogy ezáltal segítse a kliens érzéseinek, nehézségeinek jobb megértését, megfogalmazását”. (Rogers)
  • Tud TITKOT TARTANI, mivel őt is köti a titoktartási kötelezettség.